Co2 sensor

Co2 sensor til rum og kanal. med udgangssignal: 0-10Vdc, BACnet og MODbus.

 

Alle sensoer fåer også med 

-LCD Display og Alarm
-SP Aktiv Setpoint  
-SPB Aktiv Setpoint trykknap 
-LL LUX og PIR
-PB 1 trykknap med Timer
-PB2 2 trykknapper med timer
-DI2 Digital Input 
-RI2 2 Modstand Input